wtorek, 7 sierpnia 2012

Na początek krótko o tym, na czym polega spawanie metodą TIG

Spawanie metodą TIG


Spawanie metodą TIG polega na zajarzeniu łuku między końcem elektrody wolframowej a brzegami metalu łączonego. Elektroda jest nietopliwa, tzn. służy tylko do wytworzenia łuku elektrycznego, który spawacz utrzymuje na jednakowej długości. Wartość natężenia prądu jest nastawiana na źródle prądu, czyli spawarce, inwertorowej TIG. Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci prętów o długości 1m. Zbliża się je do przedniego brzegu jeziorka. Jeziorko jest osłaniane przez gaz obojętny wypierający powietrze z obszaru łuku. Jako gaz obojętny najczęściej stosowany jest argon.


W procesie spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej, spaw uzyskuje się przez stopienie metalu z spawanym przedmiotem w osłonie gazu obojętnego. Metoda ta daje czysty niezażurzlony i gładki spaw a samo jarzenie łuku nie powoduje odprysków, dzięki czemu nie wymaga dodatkowej obróbki powierzchni spoiny.


Elektroda nietopliwa wykonana jest z wolframu lub stopu wolframu i toru i zamocowana jest w uchwycie palnika TIG. Elektrodę mocuje się w tulejce zaciskowej (o średnicy takiej samej jak elektroda) w ten sposób, aby wystawała poza dyszę gazową od kilku do kilkudziesięciu milimetrów, w zależności od warunków spawania.

Gaz ochronny podawany jest z butli poprzez reduktor do Spawarki i poprzez przewody rękojeści dociera do dyszy palnika i wylatuje otaczając elektrodę. Gaz ochronny stosuje się, aby ochłodzić elektrodę, o chronić roztopiony metal spoiny i rozgrzany obszar spawania przed dostępem gazów utleniających z atmosfery.


Obszar najwyższej temperatury gdzie metal jest płynny tzw. jeziorko nie ma wtrąceń typu topnik, zarówno na swojej powierzchni jak i wewnątrz spoiny, i powoduje, że nie zmienia się znacząco jej skład chemiczny.

Zajarzenie łuku w nowoczesnych spawarkach można uzyskać poprzez potarcie, dotknięcie lub najbardziej zaawansowane technologicznie poprzez zbliżenie elektrody do materiału (tzw. bezdotykowe).


Aby poprawnie przeprowadzić proces spawania trzeba dobrać odpowiednie parametry spawania, rodzaj elektrody i drutu spawalniczego.

Spawanie prądem stałym DC, z zmienną biegunowością, pozwala na spawanie wszystkich metali i ich stopów poza aluminium i stopami magnezu.

Spawanie prądem przemiennym AC, pozwala na spawanie aluminium i jego stopów, przy tym rodzaju spawania zauważa się większą niestabilność łuku, który błądzi wokół elektrody, z tego powodu zaleca się stępienie końcówki elektrody wolframowej.

Natężenie prądu – wpływa na głębokości wtopu i szerokości spoiny, ale z drugiej strony oddziałuje na temperaturę końca elektrody nietopliwej. Wzrost natężenia prądu spawania zwiększa głębokość wtopienia i powoduje przyspieszenie prędkości spawania. Zbyt duże natężenie niekorzystnie wpływa na spoinę, ponieważ powoduje, że koniec elektrody wolframowej ulega nadtopieniu i pojawia się zanieczyszczenie chemiczne w spoinie i szybsze zużycie elektrody.

Napięcie łuku - decyduje w zależności od rodzaju gazu ochronnego o długości łuku oraz o kształcie spoiny i ściśle zależy od zastosowanego natężenia prądu oraz rodzaju materiału elektrody. Wzrost napięcia łuku zwiększa szerokość lica spoiny, maleje przy tym głębokość wtopienia i pogarszają się warunki osłony łuku i ciekłego metalu spoiny.


Prędkość spawania – wpływa na naprężenia w spoinie.


Gazy ochronne to przede wszystkim ARGON, który ochrania elektrodę oraz powierzchnię roztopionej spoiny przed utlenianiem, chłodzi ją i wpływa na kształt spoiny.


Elektrody nietopliwe wytwarzane są z czystego wolframu i z stopów, występują w różnych średnicach. Producenci podają na opakowaniach zastosowanie elektrod.

WP zielone: aluminium i jego stopy, magnez i jego stopy

WX jasno zielone: stale węglowe, nierdzewne, stopy tytany, niklu i miedzi

WT20 czerwona: stale węglowe, nierdzewne, stopy tytany, niklu i miedzi

Druty do spawania występują w postaci odcinków 1000mm o średnicach w przedziale od 1-5mm. Rodzaj materiału jest zależny od spawanego detalu i najczęściej skład chemiczny jest bardzo zbliżony do materiału spawanego. W niektórych wypadkach stosuje się materiały dodatkowe np. do spawania mosiądzu stosuje się brązy.


Spawarki do metody TIG to najczęściej inwertorowe źródła prądu różnej, jakości i o różnym zaawansowaniu technologicznym.