Śruby nierdzewne

Śruby nierdzewne polerowane

      


Zastosowanie śrub nierdzewnych A2 i kwasoodpornych A4.Stal A2 jest materiałem wysokostopowym o ulepszonej odporności na korozję. Właściwość tę zawdzięcza ona zwiększonej zawartości chromu. Badania laboratoryjne wykazały, iż zwiększenie zawartości chromu do ok. 12-19% w znacznym stopniu zwiększa wytrzymałość danego materiału na korozję. Innym kluczowym zagadnieniem w przypadku stali A2 jest zawartość węgla w stopie. To właśnie od niej zależy, czy materiał łatwo będzie poddawał się hartowaniu osiągając tym samym wysoką twardość i wytrzymałość. Stale tzw. ferrytyczne, o niewielkiej ilości węgla, hartują się dobrze, ale nie mogą być ulepszane cieplnie. Niewątpliwym atutem wyrobów wykonanych z tego rodzaju stali jest możliwość ich spawania. Dzięki temu śruby nierdzewne A2 o strukturze ferrytycznej znajdują zastosowanie w okrętownictwie, budownictwie wodnym, motoryzacji, czy konstrukcji maszyn dla rozmaitych gałęzi przemysłu. 
Śruby kwasoodporne A4 wykonane są ze stali o wysokiej zawartości chromu (ponad 17%) i niklu (ponad 8%). Odpowiedni dobór części składowych stopu zapewnia przewagę struktury austenitycznej materiału. Technologią wykorzystywaną przy produkcji śrub kwasoodpornych A4 jest zgniot uzyskiwany w wyniku obróbki plastycznej na zimno. Zabieg ten umożliwia zwiększenie wytrzymałości materiału, która nie może być osiągnięta podczas obróbki termicznej, gdyż ta – nie wpływa na zmianę własności mechanicznych stali A4. 

Śruby kwasoodporne opierają się działaniu kwasów takich jak: kwas siarkowy (na zimno), kwas fosforowy, octowy, karbolowy, mrówkowy, szczawiowy, cytrynowy itp. Co ważne – w warunkach podwyższonej temperatury śruby te ulegają działaniu powyżej wymienionych związków. Jedynym wyjątkiem jest kwas azotowy i jego mieszaniny z kwasem siarkowym. Ich działanie powoduje w przypadku śrub kwasoodpornych pasywizację powierzchni. Dodatkowo – śruby kwasoodporne A4 nie opierają się działaniu bromu, jodu, chlorków metali ciężkich itp.

Zastosowanie śrub kwasoodpornych A4 jest dość szerokie. W szczególności stosuje się w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, zbrojeniowym w przemyśle okrętowym, budownictwie wodnym i morskim, a także przy produkcji urządzeń mechanicznych dla przemysłu chemicznego.